VK Security logo

v&k security

 • Wilfred Venema
 • Van der Oudermeulenlaan 1
 • 2243 CR Wassenaar
 • 06 526 43 696
 • Robert Kruit
 • Akkerweg 24
 • 1779 GK Den Oever
 • 06 237 14 928
 • Email
 • info@vk-security.nl
 • ND nr 3664
 • KVK nr 52352382

V&K Security mobiele surveillance

De mobiele surveillance geeft handen en voeten aan uw veiligheidsbeleid. Door in en om uw pand aanwezig te zijn, wordt uw veiligheid in de praktijk vorm gegeven. Daarvoor zijn verschillende werkzaamheden mogelijk. Welke exact nodig zijn, wordt in overleg met u bepaald. Voor speciale gevallen, zoals winkels, hebben wij ook nog aparte mogelijkheden. Met onze mobiele surveillancedienst bezoeken we meerdere keren per dag uw pand voor preventieve controles. Onze medewerker controleert op de aanwezigheid van ongenode gasten, of deuren en ramen afgesloten zijn en of er zich geen brandgevaarlijke situaties voordoen. Hij kijkt ook of afvalcontainers te dicht bij pand staan, of uw pand goed bereikbaar is voor hulpdiensten. Bij eventuele openstaande deuren of ramen zal hij naar binnen gaan om deze te sluiten. Surveillance heeft als doel om onregelmatigheden in een vroeg stadium te signaleren.

vk-security-auto

Winkelsurveillance

Winkeldiefstal vormt voor veel ondernemers een aanzienlijke schadepost. Daarnaast zorgen winkeldieven voor onrust en - niet zelden - voor een gevoel van onveiligheid bij zowel het publiek als bij het winkelpersoneel. De preventieve werking van winkelsurveillance heeft zich keer op keer bewezen. V&K security biedt een totaalconcept aan maatregelen die zijn afgestemd op uw winkel of winkelcentrum. Onze winkelsurveillanten kunnen aanhoudingen verrichten, tassen- en kassacontroles uitvoeren en ongenode passanten de toegang ontzeggen.

Brand- en sluitrondes

Bij een brand- of sluitronde maken we een volledige ronde door uw pand. De beambte controleert op o.a. nog aanwezige personen, brandgevaarlijke situaties en verlichting. Hij sluit openstaande deuren en ramen om indien van toepassing het alarm in te schakelen en het pand correct af te sluiten. Er vindt altijd een gedegen controle plaats en de verantwoordelijkheid van afsluiten wordt niet meer bij een schoonmaakdienst neergelegd. Bovendien zwerven er geen sleutels meer bij in- of extern personeel. Alle bijzondere omstandigheden worden genoteerd in een logboek.

v&k security

 • Wilfred Venema
 • Zuiderdiep 116
 • 7876 AG Valthermond
 • 06 526 43 696
 • Robert Kruit
 • Akkerweg 24
 • 1779 GK Den Oever
 • 06 237 14 928
 • Email
 • info@vk-security.nl
 • ND nr 3664
 • KVK nr 52352382